Ασφαλεια Δεδομενων

Τυπώστε και διαβάστε εδώ την δήλωση για την διασφάλιση της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε.

GDPR

Η Ε.Ε.Π.Α UP ΙΚΕ (στο εξής "GoUP") προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω της ιστοσελίδας "https://www.goup.gr".
Η GoUP είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ορισμοί για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής:
"Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει:
 Όνομα, Επώνυμο
 Διεύθυνση
 Αριθμός τηλεφώνου
 Διεύθυνση IP
 Δεδομένα πληρωμής
 Διεύθυνση e-mail

Ως "Υπηρεσίες" νοούνται όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
Η GoUP χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών και χρεώσεων.
Η GoUP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της.
Η GoUP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να αποτρέψει την κατάχρηση του συστήματός της ή / και ενός λογαριασμού πελάτη.
Η GoUP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας.
Η GoUP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν αντιταχθείτε σε αυτό. Έτσι, μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση να επικοινωνήσετε με την GoUP στην προαναφερθείσα διεύθυνση για να σταματήσετε οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για λόγους διαφήμισης ή προτροπής.

Η GoUP και οποιοσδήποτε συνεργάτης που συμμετέχει στην παροχή των Υπηρεσιών θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όχι περισσότερο από το χρόνο που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κανονισμούς για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Αποκάλυψη και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Το GoUP διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων και δεν θα τα αποκαλύψει ποτέ σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους εταίρους που εμπλέκονται στην παροχή των Υπηρεσιών.
Ωστόσο, αυτοί οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην παροχή των Υπηρεσιών λαμβάνουν μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Η GoUP και οι συνεργάτες της απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται στο Λουξεμβούργο και στην Ελβετία, παρέχοντας επαρκές επίπεδο προστασίας.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την GoUP, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε εταίρους σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που παρέχουν επαρκή προστασία για την παροχή των Υπηρεσιών.
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επιπλέον να κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε υπάλληλο της GoUP ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη που συμμετέχει στην παροχή των Υπηρεσιών. Η ανακοίνωση προς αυτά τα τρίτα μέρη περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους της GoUP.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων
Η GoUP χρησιμοποιεί τυπικές τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή καταστροφή.
Το GoUP λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, όπως τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και κατά της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα.
Οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, δεν αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας αλλά στις βασεις δεδομένω των τραπεζικών ιδρυμάτων και των τρίτων εκκαθαριστών όπως η PayPal.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία και αποθηκεύονται από την GoUP.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να επικαιροποιήσετε, να διορθώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα ή το αντικείμενο σας οποιαδήποτε στιγμή, για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων σχετικά με εσάς, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση στη διεύθυνση που υποδεικνύεται παρακάτω.

Ε.Ε.Π.Α UP ΙΚΕ
δτ.GoUP
ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ 7
ΑΘΗΝΑ 11632
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΦΜ: 800889683 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 144204601000
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΕΤΤ: 19-005 

Κατεβάστε, τυπώστε, διαβάστε εδω την δήλωση για την διασφάλιση της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας που μας εμπιστεύεστε.

Στειλτε μου περισσοτερεσ πληροφοριεσ

Ενδιαφέρομαι